menu>
MOSIR Kościan
szukaj
Deklaracja dostępności BIP


Diorama

Muzeum Regionalne w Kościanie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do zwiedzania stałej wystawy pt: "Królewskie miasto Kościan". Wystawa znajduje się w dawnej Galerii 25 na II piętrze.

Centralne miejsce stałej ekspozycji zajmuje diorama przedstawiająca królewskie miasto Kościan wraz z przyległościoami z początku XVII wieku.

Na makiecie zlokalizowano 40 poświadczonych w źródłach obiektów historycznych w skali 1:380. Obszar o wymiarach 2,5 m x 3 m obejmuje znajdujący się w obrębie murów miejskich Kościan wraz z zamkiem starościńskim.

Poza murami zobaczyć można dwa przedmieścia leżące na głównym szlaku handlowym biegnącym z Poznania do Głogowa, który przebiegał przez Kościan.

Z ważniejszych budynków znajdujących się na dioramie wymienić można - zamek starościński, kościańską farę z wieżą, klasztor dominikański oraz klasztor bernardynów, dwa młyny wodne czy machinę wodną zwaną rurmusem.

W znajdujących się w sali gablotach zobaczyć można eksponaty związane z różnymi sferami życia. Wśród nich mamy - medal z wizerunkiem króla szwedzkiego Karola Gustawa, zabytkową cegłę z terenu domniemanej lokalizacji zamku, najstarszą drewnianą rurę wodociągową, którą dostarczano wodę pitną do miasta, narzędzia i przybory używane przez kościańskich rzemieślników, kule armatnie różnego kalibru oraz przedmioty związane z życiem duchowym.

 

Na tabliczkach informacyjnych można przeczytać m.in.

  • historia miasta - powstanie przedlokacyjnej osady targowej a następnie przeniesienie na wyspę w widły rzeki Obry; rozwój miasta średniowiecznego i "złoty wiek" Kościana do tragicznego w skutach "potopu" szwedzkiego
  • kościańscy rzemieślnicy - działalność wielu cechów rzemieślniczych w tym najważniejszego czyli sukienników, rozwój rzemiosła i handlu oraz najważniejsze przylwileje cechowe dla kościańskiego rzemiosła
  • zamek starościński - budowa, znaczenie i funkcja starościńskiego zamku zniszczonego w "potopie"
  • wodociągi miejskie - w jaki sposób zaopatrywano mieszkańców miasta w wodę pitną
  • życie duchowe mieszkańców - historia znajdujących się w Kościanie i na przedmieściach miasta kościołów i klasztorów.

Zapraszamy wszystkich indywidualnych zwiedzających oraz przedszkola i szkoły.

Grupy prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu wizyty.


Wstęp wolny

Zapraszamy

 


Muzeum Regionalne
im. dr. Henryka Florkowskiego
w Kościanie

Rynek 1, Ratusz
 
64-000 Kościan

wt- śr 8:00-15:00
czw. 8:00-17:00
pt. 8:00-17:00 


NIP 698-11-58-079
tel./fax: (65) 512-29-34
e-mail: muzeum@koscian.pl
www.muzeum.koscian.pl

obiekty